Hồ Trung Dũng đệm đàn thể hiện tình ca “Bao giờ biết tương tư”