Miss World Việt Nam: ‘Phiên chợ tử tế’ của những tấm lòng nhân ái